Làm Gì Khi Trẻ Không Chịu Ăn Thịt Cá

Làm Gì Khi Trẻ Không Chịu Ăn Thịt Cá 1

Ráng ăn miếng cá đi Na, công tình mẹ nấu mà, Na ngoan nè, giỏi nè, ăn cá đi con. Hôm nay mẹ nấu bún cá ngon lắm, không có tanh đâu. Ăn một miếng đi con, mẹ thương. Mẹ cảm thấy không vui và không biết làm gì khi trẻ không chịu ăn thịt […]

Call Now Button